Buğdaylar Kalite Kontrol Laboratuvarımızdaki analizler sonrasında alımı yapılarak Temizleme ünitelerine giriş yaparlar. Burada yabancı madde taş çöp
saman vs den arındırılır. Buğday silolarından uygun oranda paçal yapılarak tavlamaya bırakılır. Daha sonra öğütme işlemine geçilir. Eleklerde kepek ve
un ayrılır. Un vidalar yardımıyla un silolarına alınır. Un Silolarına gelen ürün gerekli kalite analizleri yapıldıktan sonra dolum öncesi son kez kontrol
eleğinden geçerek otomatik kantar yardımıyla 50 ,25, 10, 5 ve 1 kg’lık ambalajlara doldurulur ve sevke hazır hale getirilir.